Oferta

  • Naprawa usterek – wymiana uszkodzonych podzespołów, usuwanie problemów systemowych, reinstalacja systemu operacyjnego i oprogramowania, odzyskiwanie danych(brak gwarancji odzyskania w wypadku uszkodzonego nośnika lub zaszyfrowania przez szkodliwe oprogramowanie).
  • Przygotowanie sprzętu i oprogramowania już zakupionego – montaż zestawów komputerowych, instalacja oprogramowania.
  • Doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania.
  • Projektowanie i wykonanie infrastruktury informatycznej– konfiguracja urządzeń sieciowych, dobór urządzeń sieciowych oraz ułożenie okablowania sieciowego, instalacja punktów dystrybucyjnych okablowania, konfiguracja i planowanie sieci bezprzewodowych.
  • Tworzenie przejrzystych witryn internetowych o charakterze informacyjnym – przygotowanie witryny od nowa(założenia ustalane ze zleceniodawcą, szablon wybiera oraz grafiki autorskie dostarcza zleceniodawca), migracja witryn internetowych na nowy hosting, migracja witryn z innych systemów na system WORDPRESS.
  • Opieka nad usługami w serwisach hostingowych oraz w chmurze –  modyfikacja parametrów zgodnie z potrzebami zleceniodawcy, administracja kontami i zasobami usługi oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
  • Wdrożenie RODO – przygotowanie infrastruktury informatycznej oraz szkolenie personelu pod kątem wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych.